Epoché: "het oordeel uitstellen"

Het logische deel van onze geest wil graag alles categoriseren. Maar soms ontbreekt er cruciale informatie om dat te doen. Als mensen moeten we daarom steeds bereid zijn onze categorieën in vraag te stellen. De Grieken noemden dat "Epoché": het uitstellen van het oordeel, en daarmee ook het openhouden van je geest. Dit betekent niet dat we geen stellige overtuigingen mogen hebben, maar wel dat we steeds de deur op een kier moeten houden voor de mogelijkheid dat we toch fout zijn, ondanks (en vaak: dankzij) onze stellige overtuiging. 

Zo is het de overtuiging van Brecht Arnaert dat de ordening van de samenleving best een klassiek recept volgt: een verdeling van de macht tussen Kerk, Koning en Kapitaal, maar tegelijk houden we er rekening mee dat dit misschien niét de beste weg is. De bedoeling van de gesprekken die hij met zijn gasten voert is dan ook niet om finale waarheden poneren, maar zijn begrip van de werkelijkheid te kunnen verdiepen op een rustige, serene, maar doortastende wijze, samen met experten in hun vakgebied. Epoché wil een platform zijn voor denkers die beseffen dat alles cyclisch is, en we door het verlaten van het klassieke denken - een proces dat moderniteit heet - onze eigen ondergang bewerkstelligd hebben. Meer bepaald de Verlichtingsfilosofie, die ooit een legitieme kritiek was op een overdreven dogmatische beleving van het geloof, is nu zélf verworden tot een geloof in totale maakbaarheid van de mens. Hoewel we niet ontkennen dat de mens onvermoede vermogens heeft, vinden we het hubris om te doen alsof we onze "condition humaine" ooit helemaal kunnen overstijgen.

Dit geluid laten klinken, in een tijd die zo behept is met het geloof in wetenschap dat kritiek op dat geloof als ketterij wordt beschouwd, vergt moed. Het is een strijd die elk denkend individu met zichzelf voelt: zeg ik de waarheid, met gevaar voor eigen welzijn? Of zwijg ik, uit vrees voor de nadelige gevolgen? Om het idee kracht bij te zetten dat spreken ALTIJD gevaar met zich meebrengt, maar dat wie spreekt, beschermd wordt, hebben we als logo van onze podcast niet zomaar een tekening gekozen, maar een heus wapenschild, waarin de symbolen staan die wij belangrijk achten.

Lees de meer uitgebreide analyse van Brecht Arnaert hier

Ons wapenschild

Tegenwoordig is alles een recht. Maar wie neemt nog de plichten op zich die horen bij een vrije samenleving? Onze politici? Wie verdedigt nog het vrije woord, met gevaar voor eigen welzijn? Of zijn we allemaal bang geworden? Daarom koos ik als eerste symbool in het wapenschild een leeuw, een dier dat heraldisch symbool staat voor moed.

De leeuw

De naar rechts klimmende leeuw staat voor moed, en is tegelijk een referentie naar het Graafschap Vlaanderen, waar ik geboren ben. Zelf voel ik me tegenwoordig meer een beer - dat zal zijn door veel in Brugge te komen - maar goed: ook die beesten kunnen klauwen als het nodig is.

De veer

De naar rechts klimmende pen symboliseert dan weer de zoektocht naar Waarheid, een proces waarbij het uitstellen van het oordeel van het grootste belang is (Epoché). Hoe langer u het oordeel kan uitstellen - misschien wel oneindig - hoe dichter u komt bij die andere oneindigheid.
Juist ja: God.

De hoefijzers

Onze veer wordt zowel linksboven als rechtsonder vergezeld door een hoefijzer. Dit is een verwijzing naar wat het hoekpunt in elke maatschappij moet zijn: FAMILIE. Al generaties is de familie-Arnaert bekend voor hun smeedkunst. Ik heb zelf twee linkerhanden, maar ik wil op deze manier mijn vader eren.

De triniteit

De triniteit onderaan het wapenschild staat voor de politieke structuur die sinds 1535 verloren is gegaan, en naar mijn mening best terug in ere hersteld wordt. We houden de Kerk in het midden (ha ja), de Koning rechts (conservatief) en het Kapitaal links (progressief).

De kleuren

De kleur bordeaux staat voor vertrouwen, interne stabiliteit, ondernemerschap, liefde voor orde en goede organisatorische vaardigheden. De kleur goud staat symbool voor welvaart, maar ook inzicht, passie, magie en wijsheid. Leek me wel leuk om dat allemaal in mijn wapenschild te hebben.

Interesse in ons verhaal?

Schrijf u vandaag nog in voor de nieuwsbrief!

Ja, ik schrijf mij in